Nemes feladat

Színitanoda

Nemes feladatot vállalt a Csiky Gergely Színházért Alapítvány, amikor elindította 2017-ben „Keltető” nevű, fiatalokat célzó programját. Rendszeres foglalkozások alkalmával ismerhetik meg a jelentkező gyerekek a színház világát, s a színház eszközeivel önmagukat is.

A heti egyszeri, másfél órás foglalkozások során a színház eszközeivel fejlődhet a résztvevő gyerekek kreativitása, helyzetfelismerő és konfliktuskezelő készsége, zenei képességei, testtudata, koncentrációja, tanulási funkciói, szociális érzékenysége, közösségi kommunikációja. Ennek érdekében a társművészetek közül pedig zenei-, és mozgás-alapú foglalkozások egészítik ki rendszerünket.

Drámajátékok segítségével igyekszünk elérni, hogy a résztvevő gyerekek olyan képességek birtokába jussanak, amelyekkel könnyebben megismerhetik és feldolgozhatják a körülöttük zakatoló világot. E játékok alkalmasak a koncentráció, az együttműködés, a problémamegoldó képesség, a célorientált viselkedés, a kreativitás, a ritmusérzék, az empátia, a szociális érzékenység, a felelősségvállalás készségeinek fejlesztésére, elmélyítésére.

Az évad foglalkozásainak összegzéseként pedig „diákjaink” megmutathatják magukat a színpadon egy-egy rájuk szabott előadásban. Ennek megvalósítására, és az évad lezárásaként tartjuk meg nyári táborunkat. Talán a legfontosabb hozadéka rendszeres együttléteinknek, hogy a résztvevő gyerekek saját problémáikat, színpadi jelenetekben megfogalmazva, szimulálhatják annak megoldási variációit. Valamint színház-szerető, színházba járó felnőttekké válhatnak.

A csapat tagjai

Váradi Szabolcs – művészeti vezető
Fándly Csaba – drámajátékok
Német Mónika – drámajátékok, beszédtechnika
Kirsch Vera – szervezés, kapcsolattartás
Regős Ilona – mozgásalapú tréningek
György-Horváth László – zenés foglalkozások