Pályázati felhívás – 2020

Schwajda György ösztöndíj

Pályázati kiírás

A Csiky Gergely Színházért Alapítvány 1/2019. (I. 17.) számú határozattal Schwajda György ösztöndíjat alapított 2019. év januárjában.

Az ösztöndíj sikeres produktumaira való tekintettel 2020. évben az Alapítvány – a kuratórium a 8/2020. (VI. 25.)számú határozatával – Fekete István születésének 120. évfordulója alkalmából pályázatot ír ki: Impresszió Somogy megye kulturális hagyományai és munkássága által megihletett művészi alkotások létrehozására.

A pályázatban a képzelőtehetség kimerülhet az író műveinek színpadra alkalmazása, irodalmi művei képekben (fotográfia), irodalmi alkotásainak pedagógiai és nevelő szándékú újraértelmezésével.

Pályázni nem csak egyénileg, de 4-5 fős csoportban is lehet.

Az ösztöndíj kategóriái

  1. Pályakezdő alkotóművész/színházi szakember
  2. Felsőfokú képzésben résztvevő fiatal alkotó
  3. Alapfokú/középfokú művészeti oktatási intézmény tanulója

Az ösztöndíjról

A nyertes pályázók részére az ösztöndíjat a Csiky Gergely Színházért Alapítvány 2020. harmadik negyedévében, egy összegben folyósítja.

Az ösztöndíj preferált területe: közművelődés, előadó-művészet

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a program eredményeinek széles körben való megismertetése céljából az ösztöndíjasok vállalják, hogy részt vesznek a Csiky Gergely Színházért Alapítvány által szervezett kulturális szimpóziumon. Pályázni nem csak egyénileg, de 4-5 fős csapattal is lehet.

A pályázatokban vállalt tevékenységeket 2020. november 15. napjáig kell megvalósítani. A megvalósulásról a nyertes pályázóknak 2020. december 10. napjáig írásban be kell számolniuk.

1. Pályakezdő alkotóművész

Pályázni a kaposvári Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb tartós jogviszonyban álló, 35. életévét be nem töltött alkotóművész/színházi szakember jogosult.

Ösztöndíjkeret: 1.200.000,- Ft

2. Felsőfokú képzésben résztvevő fiatal alkotó

Pályázni valamely magyar felsőoktatási intézmény képzésében résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 35. életévét be nem töltött hallgató jogosult.

Ösztöndíjkeret: 1.000.000,- Ft

3. Alapfokú/középfokú művészeti oktatási intézmény tanulója

Pályázni valamely Magyarországi alap- avagy középfokú művészeti oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló diák jogosult.

Ösztöndíjkeret: 800.000,- Ft

A beérkező pályázatok tükrében az egyes kategóriák közötti forrás-átcsoportosítás jogát a kuratórium fenntartja.

Pályázati feltételek

A pályázatokat 2020. augusztus 31. napjáig kell postai úton a Csiky Gergely Színházért Alapítvány címére (7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1. címre), ajánlott levél formában benyújtani. A borítékon fel kell tűntetni a „Fekete István: Impresszió” jeligét. Érvényesen pályázni a mellékelt űrlapokon és a meghatározott kötelező dokumentumok csatolásával lehet.

A pályázatokat kategóriánként a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratóriuma rangsorolja, és dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. A nyertes pályázókkal a Csiky Gergely Színházért Alapítvány ösztöndíjszerződést köt.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az info@csikyalapitvany.hu e-mail címen várjuk.

Kelt: Kaposvár, 2020. június 25.

Dr. Pintér Rómeó

elnök

____________________________________

A Kuratórium ösztöndíj kiírása minden pénzügyi évben új ösztöndíj kiírás. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az egyes ösztöndíj kategóriákat és az azokhoz rendelt összeget évről évre megváltoztassa.

Letölthető dokumentumok