Schwajda György ösztöndíj 2021

Schwajda György ösztöndíj

Pályázati kiírás

A Csiky Gergely Színházért Alapítvány – a kuratórium a 16/2018. (IX. 10.) számú határozatával – Somogy megye kulturális hagyományainak és a kaposvári teátrum legendás múltjának megidézése, újraértelmezése, a színház fejlesztése céljából Schwajda György ösztöndíjat alapított. A kuratórium a 6/2021.(IX.10.) számú határozata alapján, pályázatot ír ki „Pályakezdő fiatal”  kategóriában.

Az ösztöndíj célja, hogy a tehetséges fiatal alkotó/alkotók részére segítséget nyújtson pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtve színvonalas produktumok létrehozására.

Ösztöndíjra jogosult:

30. év alatti, egyéb tartós munkaviszonyban nem álló, és művészeti felsőoktatásban részesült pályakezdő alkotó. Valamint aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott ösztöndíjban, vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban.

Az ösztöndíj preferált területe: közművelődés, előadó-művészet

Az ösztöndíj összege: bruttó 1.000.000,- Ft, amelyből a kuratórium tetszőleges számú ösztöndíjast támogathat, legfeljebb 10 hónapos időtartamra.

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

 A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

1. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,

2. a pályázó aláírt nyilatkozata,

3. a pályázó eddigi munkásságát ismertető, aláírt szakmai önéletrajz.

4. a pályázó felsőfokú bizonyítványa/diplomája.

A pályázat benyújtása, feltételek:

A pályázatokat 2021. szeptember 20. napjáig kell postai úton a Csiky Gergely Színházért Alapítvány címére (7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1.), ajánlott levél formában benyújtani. A borítékon fel kell tűntetni a „Schwajda György ösztöndíj 2021” jeligét. Érvényesen pályázni az űrlapokon és a meghatározott kötelező dokumentumok csatolásával lehet. A pályázatokat a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratóriuma rangsorolja, és dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. A Kuratórium az eredményről a benyújtástól számított 5 munkanapon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti. A pályázatokban vállalt tevékenységeket 2022. június 30. napjáig kell megvalósítani. A megvalósulásról a nyertes pályázóknak 2022. július 15. napjáig írásban be kell számolniuk. Amennyiben az ösztöndíjazott a beszámolási kötelezettségnek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetőleg részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. A nyertes pályázókkal a Csiky Gergely Színházért Alapítvány ösztöndíjszerződést köt.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az info@csikyalapitvany.hu e-mail címen várjuk.

A pályázati űrlap letölthető Microsoft Word és PDF formátumban.

Kaposvár, 2021. augusztus 30.

Dr. Bakos-Kiss Gábor

elnök