Pályázati felhívás – 2019

Pályázati kiírás

A Csiky Gergely Színházért Alapítvány – a kuratórium a 16/2018. (IX. 10.) számú határozatával – Somogy megye kulturális hagyományainak és a kaposvári teátrum legendás múltjának megidézése, újraértelmezése, a színház fejlesztésecéljából Schwajda György ösztöndíjatalapított, amelyre a kuratórium az 1/2019. (I. 17.) számú határozata alapján,pályázatot ír ki.

Az ösztöndíj kategóriái

  1. Pályakezdő alkotóművész/színházi szakember
  2. Felsőfokú képzésben résztvevő fiatal alkotó
  3. Alapfokú/középfokú művészeti oktatási intézmény tanulója
  4. Színházi szakemberképzés támogatása
  5. Határon túli alapfokú/középfokú művészeti oktatási intézmény tanulója

Az ösztöndíjról

A nyertes pályázók részére az ösztöndíjat a Csiky Gergely Színházért Alapítvány 2019. első negyedévében, egy összegben folyósítja.

Az ösztöndíj preferált területe:közművelődés, előadó-művészet, továbbképzés

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a program eredményeinek széles körben való megismertetése céljából az ösztöndíjasok vállalják, hogy részt vesznek a Csiky Gergely Színházért Alapítvány által szervezett kulturális szimpóziumon.

A pályázatokban vállalt tevékenységeket 2019. június 30. napjáig kell megvalósítani. A megvalósulásról a nyertes pályázóknak 2019. augusztus 15. napjáig írásban be kell számolniuk.

1. Pályakezdő alkotóművész

Pályázni a kaposvári Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb tartós jogviszonyban álló, 35. életévét be nem töltött alkotóművész/színházi szakember jogosult.

Ösztöndíjkeret: 900.000,- Ft

2. Felsőfokú képzésben résztvevő fiatal alkotó

Pályázni valamely magyar felsőoktatási intézmény képzésében résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 35. életévét be nem töltött hallgató jogosult.

Ösztöndíjkeret: 700.000,- Ft

3. Alapfokú/középfokú művészeti oktatási intézmény tanulója

Pályázni valamely Magyarországi alap- avagy középfokú művészeti oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló diák jogosult.

Ösztöndíjkeret: 300.000,- Ft

4. Színházi szakemberképzés támogatása

Pályázni a kaposvári Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy jogosult.

Ösztöndíjkeret: 500.000,- Ft

5. Határon túli alapfokú/középfokú művészeti oktatási intézmény tanulója

Pályázni valamely Magyarországgal szomszédos állam alap- avagy középfokú művészeti oktatási intézményével hallgatói/tanulói jogviszonyban álló, magyar anyanyelvű diák jogosult.

Ösztöndíjkeret: 300.000,- Ft

A beérkező pályázatok tükrében az egyes kategóriák közötti forrás-átcsoportosítás jogát a kuratórium fenntartja.

Pályázati feltételek

A pályázatokat 2019. február 22. napjáig kell postai úton a Csiky Gergely Színházért Alapítvány címére (7400 Kaposvár, Rákóczi tér 6. címre), ajánlott levél formában benyújtani. A borítékon fel kell tűntetni a „Schwajda György ösztöndíj 2019” jeligét. Érvényesen pályázni a mellékelt űrlapokon és a meghatározott kötelező dokumentumok csatolásával lehet.

A pályázatokat kategóriánként a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratóriuma rangsorolja, és dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. A nyertes pályázókkal a Csiky Gergely Színházért Alapítvány ösztöndíjszerződést köt.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az info@csikyalapitvany.hu e-mail címen várjuk.

Kelt: Kaposvár, 2019. január 21.

Dr. Pintér Rómeó

elnök

____________________________________

A Kuratórium ösztöndíj kiírása minden pénzügyi évben új ösztöndíj kiírás. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az egyes ösztöndíj kategóriákat és az azokhoz rendelt összeget évről évre megváltoztassa.

Letölthető dokumentumok